Portfolio europeu de les llengües (PEL)

El claustre del Col·legi participa en el projecte internacional del Portfolio Europeu de les Llengües (PEL).  El PEL és un document personal, basat en el MECR (Marc Europeu Comú de Referència) i promogut pel Consell d’Europa, en el qual les persones que aprenen o han aprés una llengua poden registrar i reflexionar sobre les experiències d’aprenentatge de llengües i cultures.

Per què és important que els nostres alumnes participen en aquest projecte europeu? En primer lloc  es promou l’aprenentatge d’idiomes i que els nostres estudiants puguen comunicar-se almenys en dos idiomes europeus a més de les dues llengües oficials i, en segon lloc,  utilitzar el PEL com a instrument d’autoavaluació que els motive a reflexionar sobre quins són els seus objectius d’aprenentatge lingüístic.

Aquest projecte internacional s’inicià en el curs 2019-20  amb els alumnes de 4 anys,  1r de primària i 3r de secundària. La validació de la versió espanyola del PEL i de l’e-PEL (+14) permet generalitzar l’ús d’aquests documents a partir de l’Educació Infantil (des dels 4 anys).

Image
WordPress Lightbox
Admisión de alumnos Jornada de puertas abiertas Admisión de alumnos Portada